شناسه خبر : 49713

اختصاصی چابک آنلاین؛

خدمات بیمه درمان تکمیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بیمه دی رسید

خدمات بیمه درمان تکمیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بیمه دی رسید

شرکت بیمه دی، مناقصه خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال ۱۴۰۳ را با مبلغ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برنده شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، براساس این اطلاعیه ، ارائه خدمات سرپایی، کلینیکی و بستری در حدود یک میلیون و 686 هزار نفر جامعه معزز ایثارگران با مبلغ قرارداد مذکور با توجه به نرخ 900 هزار تومانی حق بیمه به صورت ماهانه به ازای هر فرد محاسبه خواهد شد.

ازقرار معلوم، شرکت بیمه دی رتبه اول مناقصه عمومی دومرحله ای با موضوع خرید خدمت بیمه مازاد درمان ایثارگران را به خود اختصاص داده است.

مبلغ این قرارداد 182.088.000 میلیون ریال است.

 

ارسال نظر