شناسه خبر : 49146

مدیرعامل اسبق بیمه ملت به سینا پل زد

مدیرعامل اسبق بیمه ملت به سینا پل زد

با تصویب هیئت مدیره شرکت بیمه سینا، نظرعلی صلاحی نژاد به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت بیمه ای منصوب شد.

به گزارش چابک آنلاین، تا پیش از این عبدالله سلطانی ثانی، سکانداری شرکت بیمه سینا را به مدت 19 ماه برعهده داشت اما وی به تازگی به شرکت پارس خودرو نقل مکان کرد.

پیش از این صلاحی نژاد قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه دی بود و مدیرعاملی شرکت بیمه ملت را هم در کارنامه کاری خود دارد.

 

ارسال نظر