شناسه خبر : 48479

آغاز ثبت نام بیمه درمان اکمل بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمان

آغاز ثبت نام بیمه درمان اکمل بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمان

جزئیات قرارداد بیمه اکمل بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمان اعلام شد .

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی آتیه سازان حافظ ، قرارداد بیمه درمان اکمل بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمان با شرکت آتیه سازان حافظ به مدت یک سال ازتاریخ 1403/02/01 الی 1404/01/31 به مدت یک سال منعقد شد.

بر اساس این گزارش ثبت نام بیمه درمان اکمل بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمان کاملا اختیاری است ومتقاضیان تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری با ارسال کدملی سرپرست خانوار به سرشماره 10007501320 می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

گفتنی است در این طرح تمام اعضای خانواده تحت پوشش قرار می‌گیرند و فعال بودن بیمه تکمیلی درمان نزد آتیه سازان حافظ برای ثبت نام در این طرح الزامی است.

بیمه شدگانی که در قرارداد اکمل 1402 تحت پوشش طرح های ممتاز و پایه بوده اند دراین قرارداد تحت پوشش قرارخواهند گرفت ودرصورت درخواست انصراف از پوشش تا 31 اردیبهشت ماه به شعبه ونمایندگیها در سطح استان کرمان مراجعه نمایند.

همچنین پرداخت هزینه با کسر فرانشیز20 درصد درصورت عدم استفاده از بیمه پایه و براساس تعرفه مصوب و شرایط مندرج در قرارداد و پس از کسرسهم بیمه تکمیلی انجام می‌شود.

همچنین حذف بیمه شدگان در طی مدت قرارداد صرفا شامل فوت بیمه شده ،خروج از کفالت بیمه شدگان تبعی به دلیل ازدواج و اشتغال به کار می‌باشد.

جزئیات بسته پیشنهادی بیمه اکمل بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمان به شرح ذیل می‌باشد:

2

 

ارسال نظر