شناسه خبر : 46123

اختصاصی چابک آنلاین؛

شفافیت فاصله سود واقعی و غیرواقعی شرکت‌های بیمه را مشخص می‌کند

شفافیت فاصله سود واقعی و غیرواقعی شرکت‌های بیمه را مشخص می‌کند

مفید امینی، مدیرعامل شرکت بیمه معلم: بیمه مرکزی در رشته بیمه نامه شخص ثالث به واسطه‌ی وجود قانون، قبل از برگذاری مجامع یک تاییدیه کفایت ذخایر به شرکت‌ها می‌دهد.

به گزارش چابک آنلاین، بنابراین اگر شرکت‌ها کسری ذخایر خود را جبران نکنند در اینجا به مشکل می‌خورند.

در رشته‌ بیمه نامه درمان نیز اقدام بسیار خوبی صورت گرفته و آن هم این است که بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه را مجبور کرده که به میزان کافی ذخیره‌گیری کنند، البته بیمه مرکزی برای سایر رشته‌ها هم چنین برنامه‌ای را درنظر دارد.

در واقع شفافیت است که مسائلی از جمله سود واقعی و سود غیرواقعی و عملیات فنی و مالی شرکت‌ها را مشخص می‌کند.

اگر شفافیت وجود داشته باشد دور زدن‌ها کمتر می‌شود و نهاد ناظر، سهام‌داران و استفاده‌کنندگان و ذی‌نفعان همگی خدمات خوبی را از شرکت بیمه دریافت خواهند کرد.

این شفافیت نیازمند یک تعامل بیشتر بین بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌است و شرکت‌های بیمه هم باید همکاری لازم را داشته باشند و دیتای موردنیاز بیمه‌ی مرکزی را به آن ارائه دهند.

نهاد ناظر تلاش خود را تا حدود زیادی کرده و شفافیت راه نجات صنعت بیمه است.

 

حجم ویدیو: 85.72M | مدت زمان ویدیو: 00:02:47 دانلود ویدیو
ارسال نظر