شناسه خبر : 45070

تغییرات اساسنامه بیمه زندگی کاریزما ( سهامی عام ) تصویب شد

تغییرات اساسنامه بیمه زندگی کاریزما ( سهامی عام ) تصویب شد

پیرو ابالغ نامه شماره۱۸۳۹۱۶مورخ۱۳/۱۰/۱۴۰۲بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ، مبنی بر برگزاری تشریفات قانونی به منظور تغییر در اساسنامه حاکمیتی شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه زندگی کاریزما صبح روز سه شنبه۱۷بهمن ماه با حضور۷۱.۰۹درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها برگزار شد .

به گزارش چابک آنلاین، بر این اساس مجمع با انتخاب امین شیرکانی به عنوان رئیس ، سعید نصیری و محتبی کباری به عنوان ناظران و عباس اسالمی به عنوان منشی جلسه و حضور نمایندگان سازمان بورس و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایرانو حسابرس مستقل شرکت برگزار وپس از استماع تغییرات قسمتی از مفاد اساسنامه ، اساسنامه جدید را تصویب نمود

 

ارسال نظر