شناسه خبر : 44940

اختصاصی چابک آنلاین؛

تقویت روابط شرکت های بیمه ای در بعد منطقه ای یکی از اهداف کمیسیون اتکایی است

قسمت دوم

تقویت روابط شرکت های بیمه ای در بعد منطقه ای یکی از اهداف کمیسیون اتکایی است

مینا صدیق نوحی، رییس کمیسیون اتکایی سندیکای بیمه گران ایران: آیین نامه کمیسیون اتکایی سندیکای بیمه گران که از زمان تاسیس آن مدت زیادی هم نگذشته با توجه به اهداف سندیکا نوشته شده است. یکی از موضوعات اصلی این کمیسیون، تقویت روابط شرکت های بیمه ای در بعد جهانی و منطقه ای است و همچنین آموزش اتکایی، یعنی کمیسیون توجه می کند که در نقاطی که خلایی احساس می شود، آموزش های لازم در آن موارد انجام شود.

حجم ویدیو: 42.37M | مدت زمان ویدیو: 00:04:08 دانلود ویدیو
ارسال نظر