شناسه خبر : 44259

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه برای دریافت گزارش هزینه کرد عوارض دنبال راه حل جدید است

صنعت بیمه برای دریافت گزارش هزینه کرد عوارض دنبال راه حل جدید است

حسن پور کیانی، دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران: ارایه گزارش هزینه کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه بیشتر به سایر سازمان های دریافت کننده برمی گردد که با وجود اینکه که قانون تاکید دارد که باید اطلاعات عملکرد خود را به درستی به صنعت بیمه بدهند اما با وجود مکاتبات انجام شده، اطلاعات را نمی دهند و یا اگر ارایه می کنند به درستی صورت نمی گیرد.

به گزارش چابک آنلاین، این وظیفه سندیکای بیمه گران ایران  و بیمه مرکزی بوده که در جلساتی که با قوه مقننه و سایر ارگان ها دارد به این موضوع بیشتر تاکید کند.

واقعیت این است که اگر قرار بود با انجام مکاتبه و این نوع پیگیری ها مشکل گزارش دهی سازمانهای دریافت کننده عوارض از صنعت بیمه حل شود تااکنون حل شده بود.

بنابراین باید به دنبال راه حل های جدیدی باشیم تا گزارش ها به دقت دریافت شود که دراین راستا مجموعه صنعت بیمه هم باید قوی تر عمل کند.

 

حجم ویدیو: 10.41M | مدت زمان ویدیو: 00:01:05 دانلود ویدیو
ارسال نظر