شناسه خبر : 44027

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود دهی بیمه کوثر افزایشی شد

سود دهی بیمه کوثر افزایشی شد

سودخالص هرسهم شرکت بیمه کوثر در پایان آذر ماه سالجاری به رقم ۴۸٠ ریال رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، سودخالص هر سهم این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل ، ۳۴۱ ریال بوده است. 

شرکت بیمه کوثر به تازگی صورت‌های مالی حسابرسی نشده  9 ماهه  سالجاری خود را منتشر کرده است. 

دراین گزارش، سود خالص شرکت بیمه کوثر در پایان آذر ماه سالجاری به رقم ۱.۲٠٠ میلیارد تومان رسید. 

سرمایه شرکت بیمه کوثر در  پایان آذرماه سالجاری بالغ بر ۲.۵٠٠  میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر