شناسه خبر : 43148

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه رازی ۱۰۰ میلیارد تومان سود ساخت

بیمه رازی 100 میلیارد تومان سود ساخت

سود خالص هر سهم شرکت بیمه رازی در پایان آذر ماه سالجاری به رقم ۵۳ ریال رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود خالص هر سهم این شرکت  در مدت زمان مشابه سال قبل ، 23 ریال بوده است.

شرکت بیمه رازی به تازگی صورت‌های مالی حسابرسی نشده 9ماهه  سالجاری خود را منتشرکرده است.

دراین گزارش، سود خالص شرکت بیمه رازی در پایان آذر ماه سال 1402به رقم 100میلیارد تومان رسیده است.

سود انباشته شرکت بیمه رازی  در9 ماهه سالجاری به رقم 87 میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه شرکت بیمه رازی  در9  ماهه سال 1402، حدود 1900میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر