شناسه خبر : 42719

اختصاصی چابک آنلاین ؛

هزینه تبلیغات ۲۵ شرکت بیمه ای ۲۴۳ میلیارد تومان

هزینه تبلیغات 25 شرکت بیمه ای 243 میلیارد تومان

۲۵ شرکت بیمه ای در نیمه نخست سالجاری ، حدود ۲۴۳ میلیارد تومان بابت تبلیغات و انتشارات هزینه کرده اند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، هزینه تبلیغات و انتشارات 25 شرکت بیمه ای در نیمه نخست سالجاری با 92 میلیارد تومان افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم 243 میلیارد تومان رسید.

هزینه تبلیغات و انتشارت این 25 شرکت بیمه ای در نیمه نخست سال 1401 حدود 150 میلیارد تومان بود.

شرکت بیمه دانا با 46 میلیارد تومان، بیشترین رقم هزینه کرد در تبلیغات و انتشارات نیمه نخست امسال را در بین 25 شرکت بیمه ای به خود اختصاص داد.

براساس این گزارش، شرکت های بیمه ای تجارت نو  با 30 میلیارد تومان هزینه تبلیغات و انتشارات  و البرز با 29 میلیارد تومان هزینه تبلیغات و انتشارت در نیمه نخست سالجاری در رتبه های بعدی قرار دارند.

در مقابل، شرکت های بیمه ای حافظ، ملت و زندگی خاورمیانه کمترین هزینه کرد در بخش تبلیغات و انتشارات را درنیمه نخست سالجاری به خود اختصاص دادند.

photo_2023-12-31_21-27-17

  • مهدی نامداری

    در خواست وام بیمه را دارم کسی رسیدگی نمیکند

ارسال نظر