شناسه خبر : 42696

قوانین مرتبط با حاکمیت شرکتی در شرکت بیمه کاریزما پیاده سازی شده است

قوانین مرتبط با حاکمیت شرکتی در شرکت بیمه کاریزما پیاده سازی شده است

فاطمه روحی مدیر حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی از استقرار کنترل‌‎های داخلی و حاکمیت شرکتی ناشران، آئین نامه ۹۳ و اجرای ملاحظات قانون مبارزه با پولشویی در این شرکت می‌گوید .

به گزارش چابک آنلاین، منشورهای مرتبط با حاکمیت شرکتی از جمله، منشور اخلاقی، منشور هیات مدیره، منشور مدیریت ریسک، کمیته حسابرسی، انتصابات و جبران خدمات، تدوین و به تصویب هیات مدیره این شرکت رسیده است.

 

حجم ویدیو: 34.10M | مدت زمان ویدیو: 00:02:03 دانلود ویدیو
ارسال نظر