شناسه خبر : 36795

نظم و هماهنگی ، برتری و مزیت بیمه اتکایی امین

 نظم و هماهنگی ، برتری و مزیت بیمه اتکایی امین

یکی از مهم ترین عناصر موفقیت در شرکت بیمه اتکایی امین به مولفه های مانند نظم، هماهنگی و همبستگی سازمانی در انجام امور و فعالیت های گروهی و اداری ارتباط پیدا می نماید ، این عناصر باعث گردیده است که شرکت بیمه اتکایی امین هر روز موفق تر عمل نماید و این نظم و هماهنگی قطعا با تلاش و همدلی و ارتباط موثر پرسنل با یکدیگر وهمچنین تعامل نزدیک مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با پرسنل هر روز قوی تر خواهد گردید.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه اتکایی امین، انضباط و تنظیم ازجمله  امتیازات برجسته شرکت بیمه اتکایی امین است لذا اگر بخواهم نظم و هماهنگی را حلقه هایی از یک زنجیر محکم در نظر بگیریم میتوانیم آن را شامل مشارکت پرسنل و همراهی مدیران در تمام بخش های شرکت بیمه اتکایی در جهت رسیدن به اهداف و برنامه های شرکت نزدیک تر می کند

به صراحت بگویم این نظم و آراستگی در بین پرسنل به صورت توجه و تمرکزمستمردر این سالها ادامه دار بوده است وهدف همه پرسنل درکنار مدیران توانمند در راستای دستیابی به برنامه های مهم شرکت بیمه اتکایی می باشد.

 مسله مهم دیگر که قابل یادآوری است که نظم وهماهنگی در انجام وظایف اصلی پرسنل باعث می شود تمام افراد حاضردرمجموعه شرکت بیمه اتکایی امین دربرنامه ریزی ها مختلف شرکت سهیم باشند و درنهایت این مشارکت جمعی  بهترین نتیجه را برای شرکت دربر خواهد داشت.

تجربه موجود نشان می دهد می توانیم شرکت بیمه اتکایی امین را یک کانون گرم و صمیمی خانوادگی دانست خانواده ای پویا و فعال که اکثر پرسنل با سخت کوشی و تلاش دوچندان مسائل کاری را پیگیری و نیز با هماهنگی مداوم و منظم ، تعادل و تنظیم را در درون و بیرون شرکت منعکس و برقرار نموده اند که منجر به رضایت مندی از حرفه و شعل خود شده و در نهایت آثار و پیامدهای بسیار سازنده و ارزشمندی را  برای شرکت بیمه اتکایی امین به همراه داشته است.

در پایان از نقش نظم و هماهنگی این مجموعه می توان به موضوعاتی مثبت و اثر گذار در شرکت بیمه اتکایی امین اشاره داشت:

نظم و هماهنگی در بین پرسنل و تعامل با مدیران هرقسمت در راستای دستیابی به اهداف سازمانی

آراستگی و ترتیب ، کیفیت بالا درانجام کار، زمان‌بندی درارائه تعامل با دیگر شرکتهای بزرگ

اندازه و توان چند برابری در حیطه مسئولیت های محول شده درجهت اساسی ترین فعالیت‌های مورد ‌انتظارشرکت

توازن و تعادل ، پیش بینی های خردمندانه پرسنل و مدیران هر بخش  به خوبی در عمل به اجرا گذاشته شده است.

انظباط و تنظیم در ایجاد خلاقیت ، توانایى تجسم ، پیش بینى و ایجاد ایده ها در بین پرسنل شرکت بیمه اتکایی امین تبدیل به یک روش سازنده شده و در راستای تامین اهداف درونی و بیرونی شرکت روشن و مشخص می باشد.

نتیجه گیری:

بـنـابـرایـن چـنـانـچـه نظم و هماهنگی بـه صـورت هـمـه جـانـبـه و کـامـل در انـدیـشه و عمل پرسنل هر شرکت در نظر گرفته شود  مى تواند موجبات رشد و شکوفایى استعدادها افراد، موفقیت هاى فردى ، شغلى و اجتماعى ، افزایش کمیت و کیفیت در افزایش انگیزش کارکنان ، ارتقاى بهداشت روانى و رضایت شغلى ، ارتقاى بهره ورى و رشد و بالندگى خواهد شد.

در یـک جـمـع بـنـدى کـلى مـى تـوان نـتـیـجـه گـرفـت کـه تلاشهای صادقانه همکاران بیمه اتکایی امین میتواند مصداق نظم ، هماهنگی ، استعداد و خلاقیت و نوآوری و طرح ریزی باشد که میتوان آنها را یکی از با ارزش ترین و مهم ترین مهارت های یک سازمان اداری دانست که باید مورد پرورش و تقویت قرار گیرد.

امید است در سایه مدیریت علمی ، وجود پرسنل دانش محور و نظم و هماهنگی  بتوانیم در راستای ارتقاء عملکرد شرکت در جهت بیمه جمهوری اسلامی ایران تلاش نماییم.

 

سکینه فرهادیان بابادی

کارشناس منابع انسانی

 

ارسال نظر