اختصاصی چابک آنلاین؛

۶۲ درصد حق بیمه تولیدی بیمه رازی مربوط به بیمه نامه درمان و شخص ثالث است

62  درصد حق بیمه تولیدی بیمه رازی مربوط به بیمه نامه درمان و شخص ثالث است

سودخالص شرکت بیمه رازی در دوره منتهی به اسفند سال گذشته با ۱۳۲۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، ناگفته نماندکه بخش عمده این سود ناشی از فروش املاک بوده ودر واقع، این شرکت درسال گذشته سود خوبی از فروش زمین خیابان شریعتی کسب کرده است.

نگاهی برعملکردسال گذشته شرکت بیمه رازی نشان می دهد که حدود 62.85 درصد ازحق بیمه تولیدی این شرکت دردورشته بیمه ای درمان وشخص ثالث اجباری بوده و رتبه سوم تولید حق بیمه این شرکت هم به رشته عمر با 6.20 درصد می رسد.

ازبیمه نامه های  درمان وشخص ثالث اجباری به عنوان دو بیمه نامه با حاشیه سود بسیار ناچیز وگاه زیان ده در صنعت بیمه یاد می شود.

شرکت بیمه رازی به عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی در کشور از سال 1382 فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر با توانگری مالی سطح یک به ارائه انواع محصولات بیمه ای می پردازد.

قابل توجه آنکه شرکت های بیمه ای پارسیان، توسعه،کارآفرین، سینا وملت، جملگی  در سال 82 فعالیت خود را آغاز کرده اند.

برای آشنایی با شیوه عمل بیمه رازی کافی است تا میزان فروش بیمه نامه عمروزندگی این شرکت را با یکی از شرکت های هم سن وسال او مقایسه کنیم.

از قرار معلوم، رتبه سوم تولید حق بیمه شرکت بیمه رازی به رشته عمر با 6.20 درصد می رسد در حالیکه شرکت بیمه کارآفرین که از شرکت های هم دوره ای در زمان تاسیس با بیمه رازی بوده در رشته بیمه های زندگی خوش درخشیده و 48.4 درصد از سهم پرتفوی این شرکت به رشته بیمه های زندگی اختصاص یافته است.

از منظر درآمدهای بیمه ای، شرکت بیمه رازی در سال گذشته  با افزایش 971 میلیارد تومانی موفق به کسب درآمد 2507 میلیارد تومانی شد.

درآمد بیمه ای شرکت بیمه رازی در سال 1400 رقمی در حدود 1536 میلیارد تومان بود.

سرمایه شرکت بیمه رازی در حال حاضر 1903 میلیارد تومان بوده و در زمره 9 شرکت بیمه ای با سرمایه بالای هزار میلیارد تومان قراردارد.

شرکت بازرگانی همراه عرشیا پارسیان، شرکت توسعه صدر مدائن، شرکت پیشگامان توسعه تجارت البرز، به ترتیب بزرگترین سهامداران شرکت بیمه رازی هستند.

photo_2023-07-01_09-16-54

ارسال نظر