شناسه خبر : 35049

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه زندگی "خاورمیانه" اول و "باران"آخر شد

بیمه زندگی کاریزما از بیمه زندگی باران سبقت گرفت

بیمه زندگی "خاورمیانه" اول و "باران"آخر شد

مجموع سرمایه شرکت های بیمه زندگی تا پایان سال گذشته به رقم  ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.

شرکت های بیمه زندگی خاورمیانه و کاریزما با سرمایه۲۴۰ میلیاردتومانی در رتبه اول و شرکت بیمه زندگی باران با سرمایه ۱۲۰ میلیارد تومانی در پله بعدی قرار دارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، براساس این گزارش، مجموع سود خالص این ۳ شرکت در سال گذشته به رقمی بالغ بر ۱۳۸ میلیارد تومان رسید.

به عبارتی، سود خالص شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در سال گذشته به ۸۸ میلیارد تومان رسید که رتبه اول را در بین این سه شرکت به خود اختصاص داد.

ناگفته نماند که شرکت بیمه زندگی کاریزما در مدت زمان ۵ ماه و ۱۰ روز از فعالیت خود موفق به کسب سود ۳۸ میلیارد تومانی شده است.

شرکت بیمه زندگی باران هم با ۱۱ میلیارد تومان سود در رتبه آخرقرار دارد.

قابل توجه آنکه درآمد بیمه ای این ۳ شرکت تخصصی بیمه زندگی درسال گذشته از مرز ۷۳۹ میلیارد تومان گذشت که عمده این درآمد متعلق به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با رقم ۶۲۷ میلیارد تومان بوده است.

شرکت های بیمه زندگی خاورمیانه، باران و کاریزما به ترتیب در شهریور ۹۱، اسفند ۹۸ و مهر ۱۴۰۲ تاسیس شدند.

photo_2023-06-27_10-35-32

ارسال نظر