شناسه خبر : 34709

اختصاصی چابک آنلاین؛

آمارهای مثبت درکارنامه بیمه دانا رکورد زد

آمارهای مثبت درکارنامه بیمه دانا رکورد زد

سودخالص هر سهم شرکت بیمه دانا در انتهای سال گذشته به رقم ۳۳۴۸ ریال رسید در صورتیکه این شرکت سال ۱۴۰۰ را با زیان خالص هر سهم ۱۵۳۶ ریالی به اتمام رسانده بود.

به گزارش چابک آنلاین، بررسی ها نشان می دهد که حق بیمه تولیدی شرکت بیمه دانا در سال گذشته با رشد 138 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از مرز 20 هزار میلیارد تومان گذشت.

هرچند که با وجود این افزایش،  نسبت خسارت این شرکت بیمه ای در سال گذشته نسبت به سال 1400، 32 درصد کاهش داشت.

شرکت بیمه دانا موفق به کسب سطح یک توانگری مالی شده و نسبت توانگری شرکت بیمه دانا در سال 1401 برابر با 158 درصد بوده است.

شرکت بیمه دانا در سال 1401 با درنظر گرفتن 10 هدف،  موفق به رسیدن به حق بیمه تولیدی 20 هزار میلیارد تومانی شد.

InShot_۲۰۲۳۰۶۱۴_۱۶۵۰۰۶۲۹۸

از استقرار نظام برنامه ر یزی، اصلاح زیر ساخت ها و فرآیندها،توسعه بازار بیمه با رعایت اصول مبتنی بر ریسک و بازده، پرهیز از دامپینگ و رقابت های ناسالم ،پیگیری وصول دارایی های شرکت و توسعه شبکه فروش و نمایندگیها در سراسر کشوراز جمله اهدافی بوده که این شرکت بیمه ای  دنبال کرده است.

مروری بر عملکرد شرکت بیمه دانا  نشان می دهد که قیمت تمام شده سرمایه گذاری ها در شرکت بیمه دانا در سال گذشته با 183 درصد رشد به حدود 5 هزار میلیارد تومان رسیده  است.

گفته می شود که شرکت بیمه دانا سالجاری را نیز با اهدافی چون حفظ سهم بازار و دستیابی به رشد پایدار، افزایش سرمایه از محل سود انباشته ، اخذ مجوز قبولی اتکایی از نهاد ناظر، توسعه فعالیت های بیمه گری با مدل تکافل ، توسعه فعالیت های برون مرزی (در 8 کشور منطقه) و ارزش آفرینی و حفظ ارزش شرکت دنبال می کند.

ارسال نظر