شناسه خبر : 34041

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به میهن رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به میهن رسید

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۰.۶۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با کاهش ۲.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با کاهش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۳.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۱۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۰.۳۴ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۶ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۸ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای