شناسه خبر : 33982

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به ملت رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به ملت رسید

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۱۸ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۳.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۰.۱۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۱۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۴.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۶ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۱ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۴ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای