شناسه خبر : 33898

اختصاصی چابک آنلاین؛

زیان انباشته بیمه حافظ ۴۵ درصد کاهش یافت

زیان انباشته بیمه حافظ 45 درصد کاهش یافت

سودخالص هر سهم شرکت بیمه حافظ در پایان سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۳۵ درصدی به رقم ۱۱۳ ریال رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سودخالص هر سهم این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل ، 48 ریال بوده است.

شرکت بیمه حافظ به تازگی صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال 1401 خود را منتشرکرده است.

دراین گزارش، سود خالص شرکت بیمه حافظ درپایان سال گذشته به رقم ۲۰۹,۳۰۲ میلیون ریال،  20 میلیارد و 900 میلیون تومان رسیده است.

بر اساس این گزارش، زیان انباشته شرکت بیمه حافظ هم در پایان سال گذشته با کاهش 45 درصدی به رقم 25 میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است.

سرمایه شرکت بیمه حافظ در پایان سال گذشته 1,858,678 میلیون ریال بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای