شناسه خبر : 33748

اختصاصی چابک آنلاین؛

سهام شرکت های بیمه ای برای خریداران حقیقی جالب نیست

سهام شرکت های بیمه ای برای خریداران حقیقی جالب نیست

میثم ساریان، کارشناس صنعت بیمه : سهام شرکت های بیمه ای در بازار سرمایه بر اساس وضعیت بنیادین آنها قیمت گذاری شده و نمی توان گفت که این قیمت گذاری نزدیک به واقعیت منطقه ای فرا ارزندگی و یا زیر ارزندگی است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، مدل ارزش گذاری سهام شرکت های بیمه، متفاوت تر از سهم های دیگر است، زیرا این شرکت هاعموما سود محور نیستند.

سودی سازی شرکت های بیمه ای، به عوامل بسیار زیادی بستگی داشته و قابلیت پیش بینی ندارد، بنابراین معادلات مبتنی بر جریان های نقدی نمی تواند برای قیمت گذاری این صنعت استفاده شود.

دارایی های موجود در شرکت، کیفیت ریسک های پذیرفته شده و جریان نقد ورودی به شرکت های بیمه ای مساله مهم در ارزش گذاری سهام آنها است.

سهام شرکت های بیمه ای برای خریداران حقیقی جالب نیست و اگر در درازمدت نگاه کنید تعداد کمی از شرکت های بیمه ای هستند که بتوانند بازدهی مورد نظر سهامدار را ایجاد کنند.

 

حجم ویدیو: 8.45M | مدت زمان ویدیو: 00:03:02
ارسال نظر

خدمات بیمه ای