شناسه خبر : 33720

اختصاصی چابک آنلاین؛

اغلب رشته های بیمه مسئولیت زیان ده هستند

اغلب رشته های بیمه مسئولیت زیان ده هستند

مصطفی آقارضی، معاون فنی شرکت بیمه ما: اعطای مجوز به شرکت های بیمه ای جدید و حذف تعرفه های بیمه، باعث شد تاشرکت های بیمه ای جدیدی که وارد عرصه رقابت شدند به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص و نبود تعرفه، بیمه نامه هایی با نرخ های نا متوازن ارائه بدهند.

آنچه که امروزه در بیمه نامه های مسئولیت فروخته می شود از لحاظ نرخ با ارزش ذاتی آن ریسک، نامتوازن است.

در حال حاضر از واژه نرخ شکنی نمی شود استفاده کرد زیرا تعرفه ای وجود ندارد.

با افزایش تعداد شرکت ها، با توجه اینکه بازار بیمه گسترشی نیافته بود شرکت های بیمه ای برای کسب سهم بیشتری از بازار، نرخ های نامتوازن ارائه دادند که این امر منجر به زیان اغلب رشته های مسئولیت شد.
در حال حاضر، صنعت بیمه  به درجه ای از بلوغ رسیده که قیمت متناسب ارائه دهد.

حجم ویدیو: 10.60M | مدت زمان ویدیو: 00:03:49
ارسال نظر

خدمات بیمه ای