شناسه خبر : 33419

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۵۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۰.۱۴ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۰.۴۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۵.۸۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۲۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۵.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۰.۴۴ درصد رسید.

حجم خریدوفروش شرکت بیمه آرمان در روز جاری برابربود.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۳ شرکت قرمزپوش و نماد ۲۱ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای