شناسه خبر : 32995

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران چه میزان پوشش بیمه داشت؟

شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران چه میزان پوشش بیمه داشت؟

شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از منظر مدیریت بهتر ریسک های پیش روی خود، دارایی های ثابت شرکت را در نیمه نخست سال قبل، تا ارزش ۱۴۵ میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، انفجار، صاعقه، زلزله و آتشفشان تحت پوشش بیمه قرار داده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، گفته می شود که مبلغ دفتری دارایی های ثابت این شرکت تا پایان شهریور امسال 51 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.

از قرار معلوم، موجودی لوازم و ملزومات اداری این شرکت در مدت مورد نظر این گزارش، تا ارزش یک میلیارد تومان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، انفجار، صاعقه، زلزله و آتشفشان از پوشش بیمه برخوردار بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای