شناسه خبر : 32203

اختصاصی چابک آنلاین؛

"غلامزاده" جای خود را در هیات مدیره تجارت نو به مرتضی گودرزی سپرد

"غلامزاده" جای خود را در هیات مدیره تجارت نو به مرتضی گودرزی سپرد

جلسه هیات مدیره اواسط اسفند ماه سالجاری شرکت بیمه تجارت نو، منجربه جایگزینی مرتضی گودرزی به جای مهرداد غلامزاده شد.

چابک آنلاین،بهاره تاجرباشی، مهرداد غلامزاده  از اواخر سال 99  به ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو پیوسته بود.


مرتضی گودرزی،عضوجدید هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو هم، از مدیران فنی این شرکت بیمه ای بوده که مدیریت بیمه‌های آتش‌سوزی شرکت بیمه تجارت‌نو را برعهده دارد.


احسان مرادی، داودکریمی، نیما نورالهی وجمال ولی پورسایراعضای هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای