شناسه خبر : 32122

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه باران شفاف سازی کرد

بیمه باران شفاف سازی کرد

مدیر عامل شرکت بیمه زندگی باران اعلام کرده که به منظور رعایت نصاب های سرمایه گذاری آیین نامه ۹۷ مصوب شورایعالی بیمه، واحدهای مسکونی پروژه کردستان و سهام شرکت توسعه کسب و کار ونداد از طریق مزایده عمومی به فروش می رسد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، علیرضا هادی، توضیح داده که کل سهام شرکت توسعه کسب و کار ونداد پس از دریافت گزارش کارشناسی و تعیین قیمت پایه با برگزاری مزایده به فروش می رسد.

براساس نامه ای که وی خطاب به فرابورس ارسال کرده در خصوص کل سهام شرکت بیمه زندگی باران توضیح داده که کل سهام شرکت متبوع وی و شرکت مدیریت سرمایه مهربان جمعا به تعداد ۲۱۰.۰۰۰ سهم، ۲۱ درصد با قیمت پایه هرسهم ۱.۸۹۱.۸۱۸ ریال به فروش می رسد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای