شناسه خبر : 31374

۷۰ درصد شاغلان متوفی صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از ۵۰ سال سن دارند

۷۰ درصد شاغلان متوفی صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از ۵۰ سال سن دارند

براساس جدیدترین آمارها در سالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری، ۷۰ درصد شاغلان متوفی تحت پوشش این صندوق با سن کمتر از ۵۰ سال فوت کرده‌اند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بیمه‌ای کشور تعدادی از افراد شاغل در دستگاه‌های اجرایی را به عنوان بیمه‌پرداز و بخشی از جامعه بازنشستگی را به عنوان مستمری‌بگیر تحت پوشش دارد. اکنون بیش از ۵۹ درصد جمعیت بازنشسته و ازکارافتاده در طبقه‌های سنی ۵۵ تا ۶۹ سال هستند و نزدیک به ۷۰ درصد شاغلان متوفی در سن کمتر از ۵۰ سال و ۶۰ درصد بازنشستگان متوفی نیز در طبقه سنی ۶۰ تا ۷۹ سال فوت کرده‌اند.

میانگین سنی بازنشستگی حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری ۵۱ سال سن

طبق آمارها و داده‌های موجود، میانگین سنی بازنشستگی حقوق بگیران اکنون ۵۱.۳۴ سال سن در بین زنان و مردان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است و این در حالیست که میانگین سن بازنشستگی حقوق بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در زنان ۴۹.۹۵ سال و در مردان ۵۲.۲۲ سال است.

میانگین سنی افراد از کارافتاده تحت پوشش این صندوق نیز ۴۶ سال، در میان شاغلان متوفی۴۵.۵۱ سال و در بازنشستگان متوفی هم ۵۴ سال سن است.

۷۰ درصد شاغلان متوفی صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از ۵۰ سال سن دارند

یک میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

براساس داده‌های آماری صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار نفر تحت عنوان افراد بازنشسته، ازکارافتاده، وراث، وظیفه ‌بگیر و افراد کسورپرداز در جدیدترین داده‌های آماری به عنوان افراد بهره‌مند از خدمات این صندوق بیمه‌ای محسوب می‌شوند.

افراد بازنشسته و ازکارافتاده با بیش از یک میلیون و ۲۹۸ هزار نفر بیشترین افراد تحت پوشش این صندوق بازنشستگی را تشکیل می‌دهند همچنین افراد بازنشسته و شاغل متوفی با بیش از ۲۸۷ هزار نفر، وارث و وظیفه‌بگیر با آمار ۳۸۳ هزار و ۷۰۶ نفر و افراد کسورپرداز نیز با ۹۲۸ هزار و ۴۱۹ نفر مجموع مشمولان بهره‌مند از خدمات صندوق بازنشستگی کشور به شمار می‌روند.

شاغلان متوفی ۱۱ درصد جمعیت صندوق بازنشستگی

داده‌های آماری صندوق بازنشستگی نشان می‌دهد که اکنون بیشترین افراد حقوق بگیر در این صندوق گروه بازنشستگان و ازکارافتادگان تحت پوشش این صندوق بیمه‌ای هستند.

شاغلان کسورپرداز صندوق بازنشستگی کشوری نیز ۳۷ درصد، بازنشسته و شاغل متوفی ۱۱ درصد و بازنشسته و از کارافتادگان ۵۲ درصد جمعیت صندوق کشوری را تشکیل می‌دهند.

براساس جزییات و جدیدترین آمارها، حقوق‌بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، یک میلیون و ۵۸۶ هزار و ۱۰۲ نفر تا پایان سال ۱۴۰۰ هستند. از این جمعیت، یک میلیون و ۲۸۵ نفر از آنان افراد بازنشسته، ۱۳ هزار و ۳۵۹ نفر از کارافتاده و ۶۲ هزار و ۱۸۹ نفر نیز شاغلان متوفی بیش از ۲۲۵ هزار نفر بازنشسته متوفی به شمار می‌روند.

۷۰ درصد شاغلان متوفی صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از ۵۰ سال سن دارند

پیشنهاد بالا بردن میانگین سن بازنشستگی

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره پیشنهاد بالا بردن میانگین سن بازنشستگی گفت: میانگین سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۵۲ سال است که فاصله زیادی با سن امید به زندگی در کشور دارد.

نعمت‌اله ترکی افزود: به همین منظور پیشنهاد ما در برنامه هفتم توسعه، افزایش سن بازنشستگی به ۶۰ سال سن است.

وی با اشاره به تعهدات دومین صندوق بازنشستگی کشور نسبت به مشترکان و ذینفعان خود اظهار داشت: نخستین تعهد ما، پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران است. صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه ۱۷ هزار میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان پرداخت می‌کند. اکنون یکی از تعهدات ما همسان‌سازی حقوق است که در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است.

فعالیت ۱۸ صندوق بازنشستگی

اکنون با وجود فعالیت ۱۸ صندوق و سازمان بیمه‌ای در کشور، تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر چهار میلیون و ۱۰۰ هزار بازنشسته را تحت پوشش خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی و پرداخت مستمری دارد که بدون اتکا به بودجه دولتی در مجموع به ۴۵ میلیون بیمه‌شده، مستمری‌بگیر و بازنشسته خدمات ارائه می‌دهد.

پس از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بزرگ بیمه‌ای، یک میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته را تحت پوشش دارد که این صندوق با استفاده از بودجه دولتی حقوق و مستمری افراد تحت پوشش خود را پرداخت می‌کند.

براساس اطلاعات و آمارهای موجود، بیش از ۹۰ درصد منابع فعلی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین سازمان بیمه‌گر با ماهیت اجتماعی و اقتصادی از منابع عمومی دولت تامین می‌شود.

صندوق بازنشستگی کشوری با انجام فعالیت‌های بیمه اجتماعی در امور بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مشمولان مقررات بازنشستگی دولتی را با رویکرد توجه به تسهیل و تسریع در انجام امور در ۳۱ استان کشور عهده‌دار است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای