شناسه خبر : 30522

اختصاصی چابک آنلاین؛

سبزپوشی شاخص سهام بیمه در میانه هفته

سبزپوشی شاخص سهام بیمه در میانه هفته

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۵.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۶.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۲۹ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۲۳ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای