شناسه خبر : 30365

اصلاح طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی

اصلاح طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان قانون اساسی و رفع ایرادات وارده از سوی این شورا، طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی را اصلاح کردند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه، ایرادات شورای نگهبان در طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی را بررسی و آن را به شرح زیر اصلاح کردند:

«- به منظور رفع ایراد ۱ شورای نگهبان، در عنوان مصوبه عبارت «سوابق بیمه یا بازنشستگی» به عبارت «سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی» اصلاح شد.

- به منظور رفع ایراد ردیف ۱-۱ شورای نگهبان عبارت «بیمه‌های اجتماعی دولتی و غیردولتی (اعم از عمومی، غیردولتی، خصوصی و غیره) به عبارت «بیمه‌های اجتماعی دولتی و غیردولتی» اصلاح شد.

-به منظور رفع ایراد ردیف های ۲-۱ و ۳-۱ شورای نگهبان، بند (پ) ماده (۱) حذف شد.

- به منظور رفع ایراد ردیف ۲- شورای نگهبان، عبارت «شده یا می شوند یا به سبب اشتغال» به عبارت «یا به سبب بیمه پردازی» اصلاح شد و با توجه به اصلاح بند (الف) ماده (۱)، ایراد شورا رفع شد.

- به منظور رفع ایراد ردیف های ۱-۳ و ۲-۳ شورای نگهبان، در صدر ماده (۳) عبارت «حق بیمه یا کسور بازنشستگی» به عبارت «حق بیمه یا کسور بازنشستگی مشمولین ماده (۲)» اصلاح و با توجه به اصلاح بند (الف) ماده (۱)، ایراد شورا رفع شد.

- به منظور رفع ایراد ردیف ۴ شورای نگهبان، در ماده (۴) بعد از عبارت «در زمان درخواست» عبارت «به صورت سالانه و با نرخ سود ساده» اضافه شد.

- با توجه به اصلاح بند (الف) ماده (۱)، ایراد ردیف ۵- شورای نگهبان مرتفع شد.

- با توجه به اصلاح بند (الف) ماده (۱)، ایراد ردیف ۷-۶ شورای نگهبان رفع شد.

- به منظور رفع ایراد ردیف ۱-۶ شورای نگهبان، بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۶) به شرح ذیل اصلاح شد:

الف- نحوه احراز شرایط برقراری مستمری با احتساب مجموع سوابق پرداخت حق بیمه نزد صندوق‌ مبدأ، صرفاً تابع قوانین و مقررات مورد عمل آخرین صندوق (مقصد) می‌باشد. شرط برقراری مستمری جمع ارائه درخواست از سوی بیمه شده و حسب مورد کارفرمای ذیربط به آخرین صندوق مقصد می باشد.

- شناسایی بازماندگان واجد شرایط (افراد تبعی یا تحت پوشش بیمه‌شده اصلی)، برقراری و استمرار مستمری، میزان سهم و افزایش مستمری سالانه آنان، مطابق مقررات هریک از صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط می‌باشد.

پ- میزان افزایش مستمری سالانه و شیوه برخورد با اشتغال به کار مجدد بازنشستگان و از کارافتادگان کلی تابع قوانین هر یک از صندوق‌های ذی‌ربط می باشد.

به منظور رفع ایراد ردیف ۲-۶ شورای نگهبان، در بند (پ) ماده (۶) عبارت «حداقل دستمزد» به عبارت «حداقل حقوق یا دستمزد» اصلاح می گردد.

- به منظور رفع ایراد ردیف ۱-۶ شورای نگهبان، بند (ج) ماده (۶) حذف شد.

- به منظور رفع ایراد ردیف های ۳-۶ و ۴-۶ شورای نگهبان، بند (خ) ماده (۶) حذف شد.

- به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در ردیف های ۵-۶ و ۶-۶، تبصره (۴) ماده (۶) حذف شد.»

ارسال نظر

خدمات بیمه ای