شناسه خبر : 29880

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجوز قبولی اتکایی از خارج بیمه البرز صادر شد

مجوز قبولی اتکایی از خارج  بیمه البرز صادر شد

مجوز قبولی اتکایی از خارج بیمه البرز از چهارم دی ماه سالجاری به مدت یکسال یعنی تا تاریخ سوم دیماه سال ۱۴۰۲ صادر شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،  بیمه مرکزی در این خصوص توضیح داده است: درصورتی که شرکت تمایل به تمدید مجوز داشته باشد باید یک ماه قبل از انقضای این مجوز، درخواست تمدید آن را به بیمه مرکزی ارسال کند.

مجوز قبولی اتکایی مربوط به پذیرش ریسک شرکت‌هاست.

درحقیقت هر یک از شرکت های بیمه‌گر بسته به سرمایه ثبت شده و مجوزها و مقررات مربوطه، ظرفیت خاصی برای پذیرش ریسک دارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای