شناسه خبر : 29312

رشد ۳۰۰ میلیارد تومانی حق بیمه تولیدی در بیمه ملت

رشد ۳۰۰ میلیارد تومانی حق بیمه تولیدی در بیمه ملت

شرکت بیمه ملت در هشت ماهه نخست امسال رقمی بیش از یک هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان حق بیمه در رشته‌های مختلف تولید کرده که افزایشی حدود ۳۰۰ میلیارد تومانی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از پایگاه خبری پولی مالی،  شرکت بیمه ملت گزارش فعالیت خود را برای دوره یک ماهه آبان‌ماه امسال بر روی سامانه کدال منتشر کرده که براساس آن این شرکت در هشت ماهه نخست امسال یک هزار و ۹۲۳ میلیارد و ۹۹ میلیون تومان حق بیمه در رشته‌های مختلف تولید کرده است.

بیمه ملت همچنین طی این مدت یک هزار و ۲۵۸ میلیارد و ۷۶۲ میلیون تومان نیز خسارت پرداخت کرده است.

این در حالی است که خسارت پرداختی این شرکت در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۷۴۱ میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومان بود که حکایت از رشد چشمگیر خسارت پرداختی آن دارد.

رشته‌های بیمه شخص ثالث اجباری با سهم ۲۶ درصد، درمان با سهم ۱۶ درصد و زندگی اندوخته‌دار با سهم ۱۴ درصد، بیشترین سهم را در حق بیمه تولیدی این شرکت تا پایان آبان‌ماه داشته‌اند.

از سوی دیگر ۴۹ درصد از خسارت پرداخت شده بیمه ملت مربوط به رشته درمان، ۱۸ درصد مربوط به رشته ثالث اجباری و ۹ درصد نیز مربوط به رشته‌های بدنه خودرو گزارش شده است.

نکته قابل توجه در گزارش فعالیت منتشر شده بیمه ملت آن است که در یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان امسال، بیمه ملت در مجموع ۲۳۱ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده و ۲۶۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.

بیشترین حق بیمه تولیدی این شرکت در این ماه مربوط به رشته‌های ثالث اجباری با سهم ۳۰ درصد و درمان ۲۰ درصد و بیشترین خسارت پرداختی مربوط به رشته درمان با سهم ۴۵ درصدی و ثالث اجباری با هم ۲۲ درصدی است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای