شناسه خبر : 28736

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به حافظ رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به حافظ رسید

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین،بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۱۹ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش ۴.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه زندگی باران بود که ۰.۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۷۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با افزایش ۲.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۹۴ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه اتکایی امین، آرمان و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۶ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۹ شرکت قرمزپوش و نماد ۴ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای