شناسه خبر : 28657

بستر بلاکچین در صنعت بیمه و بخش اتکایی ایجاد نشده است

بستر بلاکچین در صنعت بیمه و بخش اتکایی ایجاد نشده است

شعله نوری، مدیرکل بیمه های اتکایی شرکت بیمه ایران: بلاکچین که بستری برای ثبت اطلاعات و امکان گزارش گیری و تقسیم کردن این اطلاعات بین گروهی در نظر گرفته شده ، یکی از ابزارهایی است که می تواند به صنعت بیمه کمک کند. همانطور که صنعت بیمه از تکنولوژی های و فناوری های روز دور افتاده  بخش بیمه های اتکایی هم به فناوری و تکنولوژی کمتر ورود پیدا کرده است. قراردادهای اتکایی که مجموع پرتفوی صنعت بیمه را تحت پوشش قرار می دهند مستلزم دسترسی و وجود آمار و اطلاعات هستند و اگر دربخش اتکایی بستری مثل بلاکچین وجود داشته باشد می تواند ورود اطلاعات و فرآیندها را تسهیل کنند،اما در حال حاضر این بستر در کل صنعت بیمه و بخش اتکایی ایجاد نشده است.

حجم ویدیو: 6.50M | مدت زمان ویدیو: 00:02:23
ارسال نظر

خدمات بیمه ای