شناسه خبر : 28538

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های روزنامه رسمی بیمه بود؟

دارایی های روزنامه رسمی بیمه بود؟

تمامی دارایی های ثابت شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور در سال گذشته در مقابل خطرات ناشی از حریق، انفجار و صاعقه به مبلغ ۵۴۹ میلیارد ریال (۵۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان) تحت پوشش بیمه قرار داشت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور از جمله شرکت های دولتی است که به اداره چاپ و نشر روزنامه رسمی کشور، تهیه، چاپ، توزیع و فروش کتب و نرم افزارهای الکترونیک می پردازد.

گفته می شود که موجودی مواد و کالای شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور هم درسال گذشته درمقابل خطرات ناشی از حریق، انفجار و صاعقه تحت پوشش بیمه به مبلغ 63.570میلیون ریال قرار داشته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای