شناسه خبر : 28537

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص خدمات بیمه ای پوشش چه میزان بود؟

سود خالص خدمات بیمه ای پوشش چه میزان بود؟

سودخالص شرکت خدمات بیمه ای پوشش در سال مالی منتهی به آذر سال گذشته به رقم سه میلیارد ونهصد میلیون تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت خدمات بیمه ای پوشش در زمینه دریافت اطلاعات لازم از متقاضی خدمات بیمه و ارائه مشاوره به وی، اخذ پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از موسسات بیمه و برای متقاضی خدمات بیمه و بیمه گزار فعالیت می کند.

گفته می شود که در سال مالی مورد این گزارش، اثاثه و منصوبات شرکت خدمات بیمه ای پوشش به مبلغ یک میلیارد تومان، ساختمان تا مبلغ سه میلیارد تومان و وسایل نقلیه این شرکت  450 میلیون تومان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از آتش سوزی و ... از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

از اکبر نجفی، ناصر شاهسونی و علیرضا احمدیان به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ای پوشش در سال مالی مورد این گزارش یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای