شناسه خبر : 28495

اختصاصی چابک آنلاین؛

افشین تیردادلسکوکلایه به رازی برگشت

افشین تیردادلسکوکلایه به رازی برگشت

افشین تیرداد لسکوکلایه به ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه رازی پیوست.

به گزارش چابک آنلاین، وی، در هیات مدیره شرکت بیمه رازی جایگزین محمد باقرمحمد زاده مقدم، شد.

افشین تیرداد لسکوکلایه، پیشتر هم عضو هیات مدیره شرکت بیمه رازی بود.

ازامیررضا واعظی آشتیانی، علی جباری مرکید، جمشید اقبال پور و شادی سلامت به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت بیمه رازی یاد می شود.

زیان انباشته شرکت بیمه رازی در نیمه نخست سالجاری، حدود (۲,۶۶۱,۷۰۷) میلیون ریال (266 میلیارد تومان)  بوده که در مقایسه با مدت زمان سال گذشته کاهشی 9 درصدی داشت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای