شناسه خبر : 28436

اختصاصی چابک آنلاین؛

طلب ۴۲ میلیاردی شرکت خدمات بیمه ای سایان بابت حق بیمه اتومبیل

طلب 42 میلیاردی شرکت خدمات بیمه ای سایان بابت حق بیمه اتومبیل

مجموع طلب شرکت خدمات بیمه ای سایان بابت حق بیمه صادره اتومبیل از ۱۸ شرکت درنیمه نخست امسال به رقم ۴۲ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت های پارس خودرو با 22 میلیارد تومان، زامیاد با 16 میلیارد تومان و سایپا با 3 میلیارد تومان بیشترین بدهی را ازبین 18 شرکت مورد بررسی به خود اختصاص دادند.

شرکت خدمات بیمه ای سایان وابسته به شرکت لیزینگ رایان سایپا است که فعالیت اصلی  شرکت اخذ نمایندگی از شرکت بیمه ملت با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و مصوبات شورایعالی بیمه است.

در گزارش این شرکت ادعا شده است که به علت رقابتی بودن بازارصنعت بیمه، شرکت بیمه ملت در جهت اخذ پرتفوی ازشرکت های گروه سایپا موفق عمل نکرده است.!

photo_2022-11-09_10-25-13

ارسال نظر

خدمات بیمه ای