شناسه خبر : 28275

اختصاصی چابک آنلاین؛

موجودی مواد و کالا بهره برداری نفت و گاز گچساران چه میزان بیمه بود؟

موجودی مواد و کالا بهره برداری نفت و گاز گچساران چه میزان بیمه بود؟

دارایی های ثابت و مورد استفاده شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در سال گذشته توسط واحد تحلیل ریسک و بیمه ملی شرکت نفت ایران تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، به تازگی صورت‌های مالی سال گذشته نزدیک  به 400 شرکت غیربورسی منتشر شد که طبق گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی هدف این است که مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند.

گفته می شود که موجودی مواد و کالا شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در سال گذشته تا مبلغ 37 میلیارد و 979 میلیون تومان در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی تحت پوشش بیمه قرار داشته است.

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای