شناسه خبر : 27956

تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافت

 تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافت

کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری به معنی رونق کسب‌وکارها و برگشت به کار افراد و بازگشت مجدد جویندگان کار به اشتغال است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، براساس قانون بیمه بیکاری، تمام افرادی که مشمول قانون کار و بیمه تأمین‌ اجتماعی هستند، مشمول این قانونند و در صورت بیکاری غیرارادی تحت حمایت سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند.

مهدی شکوری،مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌ اجتماعی درباره آخرین وضعیت مقرری‌بگیران بیمه بیکاری اظهار کرد: در سال 98، 226هزار مقرری‌بگیر بیمه بیکاری داشتیم که در سال 99به 200هزار و در سال 1400به 185هزار و امروز به 170هزار نفر رسیده و روند کاهشی دارد.

وی افزود: شمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است. در سال گذشته که هنوز با شیوع کرونا روبه‌رو بودیم، در یک مقطع زمانی 220هزار مقرری‌بگیر داشتیم که خوشبختانه با رونق کسب‌وکارها و برگشت به کار افراد، آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری کاهش یافت و افراد جویای کار دوباره به حوزه‌های کاری برگشتند.

به گزارش تسنیم،  مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار نیز تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری تا پایان خرداد 1401 برابر162 هزار و 491 نفر بوده است.

 همچنین مطابق جدول پیش رو می توان مشاهده کرد که روند مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهشی است.

مطابق جدول منتشر شده در وزارت کار تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال 99 حدود 221 هزار و 229 نفر بوده است که این رقم در پایان سال 1400 به 186 هزار و 422 نفر رسیده است و اکنون تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار حدود 162 هزار و 491 نفر  است. کاهش تعداد مقرری بگیران نشانه خوبی از رونق کسب و کار و اشتغال به کار مجدد بیکاران مقرری بگیر است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای