شناسه خبر : 27752

اختصاصی چابک آنلاین؛

ایجاد شرایط برابر در رقابت بین کارگزاران برخط و نمایندگان ضروری است

ایجاد شرایط برابر در رقابت بین کارگزاران برخط و نمایندگان ضروری است

رییس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه، اظهار کرد: این انتظار از شرکت های بیمه ای و بیمه مرکزی وجود دارد که شرایط و استانداردهای یکسانی را برای رقابت بین نمایندگان و کارگزاران برخط به کار بگیرند.

چابک آنلاین ، بهاره تاجر باشی، "حسین طاهری" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: اگر نماینده یک شرکت بیمه بخواهد تبلیغاتی ساده انجام دهد حتما باید قبل از انجام تبلیغات با شرکت بیمه متبوع خود هماهنگ کند و بعد از تایید شرکت بیمه، تبلیغات را انجام دهد، در صورتیکه کارگزاران برخط به راحتی می توانند انواع  تبلیغات را در صداو سیما و در تمامی نقاط شهرها و استان ها با انواع محتوا انجام دهند بدون اینکه کسی برعملکرد آنها نظارتی داشته باشد.

رییس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه، تصریح کرد: درحوزه مالی هم همینطوراست و رسوب حق بیمه کارگزارن برخط در شرکت های بیمه ای مورد تایید قرار می گیرد. 

طاهری، تصریح کرد: اما اگر نماینده شرکت بیمه بخواهد برخلاف مقررات موجود آن شرکت یک روز حق بیمه را دیرترپرداخت کند بلافاصله با اخطار مواجه می شود و گاهی حتی سیستم نماینده تعلیق شده و امکان صدور بیمه نامه را ندارد.

وی، اذعان داشت که برخی از شرکت های بیمه ای، صندوق های مجازی به نمایندگان خود اختصاص داده اند و اعتباری برای نماینده در نظر می گیرند که آن نماینده تا سقف اعتباری که تعیین شده می تواند بیمه نامه صادر کند و بعد آن را تسویه کند اما مدت آن اندک است.

رییس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه، ادامه داد: این مدت زمان از 2 روز و نهایت یک ماه است که بستگی به قدرت و حجم کار نماینده دارد و بیشتر از یک ماه وجود ندارد در صورتیکه کارگزاران برخط گاهی تا یکسال هم فرصت دارند و اگر حق بیمه یکسال بماند سود سرشاری نصیب کارگزار برخط می شود که اساس رقابت سالم را زیر سوال می برد.

طاهری، گفت که شرکت های بیمه ای بدانند نمایندگان جزئی از بدنه آن شرکت هستند و به آنها هم امتیازاتی که به کارگزاران برخط داده می شود را بدهند تا بتوانند دراین بازار رقابتی پایدار بمانند.

وی، خاطرنشان کرد: وقتی رقابتی نابرابر بین کارگزاران برخط و نمایندگان ایجاد می شود، نماینده نمی تواند از شرایط یکسانی برخوردار باشد و در این بازار رقابتی آرام آرام تضعیف می شود که همین رفتار باعث شده که نمایندگان ضعیف شوند و نتواستند خود را در این رقابت، پایدار نگه دارند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای