شناسه خبر : 27111

اختصاصی چابک آنلاین؛

نرخ شرکت های بیمه اتکایی خارجی چند برابر نرخ های داخل کشور است

تربیت اکچوئران حرفه ای اتکایی در صنعت بیمه راکد مانده است

نرخ شرکت های بیمه اتکایی خارجی چند برابر نرخ های داخل کشور است

رضا رستموندی، کارشناس صنعت بیمه: نرخ های خدمات شرکت های بیمه اتکایی خارجی چند برابر نرخ های شرکت های بیمه اتکایی داخلی است. تاسیس شرکت های بیمه ای اتکایی جدید برای صنعت بیمه مفید است اما به تنهایی کافی نیست و صنعت بیمه باید با اعزام کارشناسان به خارج از کشور برای آموزش، دانش روز در عرصه بین الملل صنعت بیمه را به داخل کشور منتقل کنند. شرکت های بیمه ای و بیمه مرکزی برای آموزش وتربیت اکچوئرهای حرفه ای درحوزه اتکایی سرمایه گذاری نکرده اند و آموزش کارشناسان همچنان راکد مانده است.

حجم ویدیو: 2.75M | مدت زمان ویدیو: 00:01:24
ارسال نظر

خدمات بیمه ای