شناسه خبر : 27052

اختصاصی چابک آنلاین؛

سودخالص هرسهم شرکت بیمه ملت ۹۹ درصدکاهش یافت

سودخالص هرسهم شرکت بیمه ملت 99 درصدکاهش یافت

سود خالص هر سهم شرکت بیمه ملت درپایان اسفند ماه سال گذشته باکاهش ۹۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به رقم ۱۶ ریال رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، سود خالص هرسهم شرکت بیمه ملت در پایان سال مالی منتهی به اسفند سال 99 رقمی معادل ۱,۵۵۰ ریال بود.

بر اساس این گزارش، سود خالص شرکت بیمه ملت در پایان اسفند ماه سال 1400 به رقم ۴۸۵,۱۹۰ میلیون ریال رسید و کاهشی 89 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن را تجربه کرد.

اسماعیل دلفراز، از اسفندماه سال 1398 تا اردیبهشت ماه سالجاری مدیریت عاملی این شرکت بیمه ای رابر عهده داشت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای