شناسه خبر : 26642

افزایش ۲۰ درصدی صدور نسخه‌های الکترونیکی بیمه سلامت با اجرای "دارویاری"

افزایش ۲۰ درصدی صدور نسخه‌های الکترونیکی بیمه سلامت با اجرای "دارویاری"

مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران از افزایش ۲۰ درصدی صدور نسخه‌های الکترونیکی بیمه سلامت با اجرای طرح "دارویاری" خبر داد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، محمد اسماعیل کاملی، گفت: خوشبختانه با اجرای طرح دارویار در میزان صدور نسخه‌های الکترونیکی افزایش داشتیم، چون افرادی که می‌خواهند از مابه‌التفاوت ارز دارو استفاده کنند، باید نسخه الکترونیکی داشته باشند. در حال حاضر میزان صدور نسخه‌های الکترونیکی در بیمه سلامت روزانه تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه پرونده الکترونیک شامل تمام خدمات دریافت شده فرد در حوزه سلامت است، افزود: در حال حاضر تمرکز بر روی اجرای نسخه الکترونیکی بوده و بخش‌های دیگر متولیان دیگری دارد، البته در مراجعات سرپایی افرادی که تحت پوشش بیمه سلامت هستند، می‌توانند تمام مراجعات خود را در پنل شهروندی مشاهده کنند.

بنابر اعلام پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت،‌ کاملی تصریح کرد: سلامت ملی الکترونیک ابعاد بسیار وسیعی دارد، درحال حاضر الزام قانونی برای دسترسی شهروندان و ارائه کنندگان خدمات به پرونده سلامت الکترونیک است که این پرونده حداقل ۳ جزء اصلی دارد که می‌توان به خدمات عمومی که افراد با مراجعه به مراکز مراقبتی و شبکه های بهداشت و درمان دریافت می‌کنند، اشاره کرد.

او در خاتمه بیان کرد: همچنین جزء بعدی مراجعات سرپایی افراد در طول سال به پزشکان است، ازسوی دیگر خدمات بستری نیز جزء سوم پرونده سلامت است؛ لذا در گام اول باید اجزا کنار هم قرار گیرند تا بتوانیم بگوییم پرونده الکترونیک سلامت را شکل دادیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای