شناسه خبر : 26629

اختصاصی چابک آنلاین؛

ورود شرکت های بیمه ای جدید تخصصی به صنعت بیمه یک فرصت است

ورود شرکت های بیمه ای جدید تخصصی به صنعت بیمه یک فرصت است

هدیه ولی‌زاده، مدیر بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد در گفت و گو با چابک آنلاین: ورود شرکت های بیمه ای جدید تخصصی به صنعت بیمه یک فرصت است چراکه این افراد نیروهای جوان و با افکار نوین را با خود همراه می کنند که این امر باعث توسعه رقابتی درصنعت بیمه می شوند. از طرفی، ورود شرکت های جدید یک تهدید برای شرکت های حال حاضر صنعت بیمه هم محسوب می شوداما باید به این نکته را در نظر گرفت که بازار بیمه کشور هنوز جا برای شرکت های بیمه جدیدتر و فروش و صدور بیمه نامه های جدید به خصوص در بیمه های زندگی دارد.

حجم ویدیو: 2.58M | مدت زمان ویدیو: 00:00:57
ارسال نظر

خدمات بیمه ای