شناسه خبر : 26594

اختصاصی چابک آنلاین؛

افزایش ۳۶ درصدی خسارت های پرداختی صندوق تامین به زیان دیدگان

افزایش 36 درصدی خسارت های پرداختی صندوق تامین به زیان دیدگان

تعداد خسارت های پرداختی صندوق تامین خسارت های بدنی به زیان دیدگان در سال گذشته با افزایشی ۳۱ درصدی به ۳۱.۱۳۶ مورد رسیده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، طبق اعلام صندوق تأمین خسارتهای بدنی، تعداد خسارت های پرداختی سال 1399 این صندوق به زیان دیدگان 23.305 مورد بوده است.

گفته می شود که مبلغ ریالی خسارت های پرداختی صندوق تامین خسارت های بدنی در سال گذشته با بیش از 36 درصد افزایش به رقم 36.589.691 میلیون ریال( 3 هزارو 658 میلیارد تومان) رسید.

هر چند که میزان خسارت های پرداختی صندوق تامین خسارت های بدنی به زیان دیدگان در سال 1399 مبلغی معادل 19.299.967 میلیون ریال ( یک هزارو 929 میلیارد تومان) بوده است.

صندوق تامین خسارت های بدنی به جبران خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به یکی از علل فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه  یا تعلیق یا لغو پروانه شرکت بیمه در رشته ثالث می پردازد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای