شناسه خبر : 26417

اختصاصی چابک آنلاین؛

۳۰ درصد سایر رشته های بیمه نامه مسئولیت متنوع و بکر مانده است

30 درصد سایر رشته های بیمه نامه مسئولیت متنوع و بکر مانده است

مصطفی آقا رضی، مدیر بیمه های مسئولیت شرکت بیمه ما: بیمه نامه های مسئولیت در تمام ایام سال مراجعه کننده دارد اما تعداد متقاضیان آن در برخی از ایام سال افزایش بیشتری می یابد بنابراین بهتر است که این نوع بیمه نامه یکساله فروخته شود. آموزش شبکه فروش وظیفه شرکت های بیمه است تا ۷۰ درصد پرتفوی بیمه مسئولیت صنعت بیمه کشور در بیمه مسئولیت کارفرما خلاصه نشود. ۳۰ درصد سایر رشته های بیمه مسئولیت بسیار تنوع داشته و بازار بکری است. بیمه های مسئولیت بسیار متنوع بوده که یکی از این موارد بیمه نامه مسئولیت مدنی برای صاحبان و مالکان اماکن مختلف بوده که به دلیل فروش کم و ضریب خسارت پایین، در این حوزه ضریب خسارت منفی وجود ندارد.

حجم ویدیو: 7.32M | مدت زمان ویدیو: 00:02:38
ارسال نظر

خدمات بیمه ای