شناسه خبر : 26356

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به سرمد رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به سرمد رسید

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۰.۱۲ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی باران با کاهش ۲.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه سامان بود که ۰.۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۱.۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد با افزایش ۰.۰۳ درصد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با افزایش ۲.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۰.۲۶ درصد رسید.

حجم خریدو فروش شرکت های بیمه پاسارگاد، آرمان، کارآفرین و ما در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۶ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۲ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۰ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای