شناسه خبر : 26330

اختصاصی چابک آنلاین؛

میز بیمه در وزارتخانه ها به محلی برای فروش بیمه نامه تبدیل می شود

میز بیمه در وزارتخانه ها به محلی برای فروش بیمه نامه تبدیل می شود

مدیربیمه های اشخاص شرکت بیمه البرز، اظهار کرد: وزارتخانه یعنی مکانی کاملا دولتی و بر اساس الزامات قانونی، تمامی اموال دولتی بابد تحت پوشش بیمه قرار گیرد بنابراین در تمامی وزارتخانه ها برای اموال اعم از ابنیه و خودروهای دولتی و حتی مسئولیت آسانسورها، پوشش بیمه ای اخذ می شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، چندی پیش رییس کل بیمه مرکزی از افزایش همکاری‌های مشترک درراستای تامین نیازهای بیمه‌ای فعالان اقتصادی و ایجاد میز بیمه‌ای در وزارتخانه‌ها خبر داد.

"حمید جهاندیده" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: عدم وجود میز بیمه ای در وزارتخانه ها به معنای عدم استفاده این سازمان ها از خدمات بیمه ای نیست.

وی، با بیان اینکه وزارتخانه ها همیشه به دلیل بیمه نامه های تکمیل  درمان  کارکنان خود به شرکت های بیمه ای رجوع می کنند، افزود: در بسیاری از وزارتخانه ها به منظور ارایه سرویس و خدمات آنلاین ، کارشناسان بیمه گر چند روز در هفته و یا کل ایام هفته را در محل بیمه گذار که وزارتخانه باشد ، حضور دارند.

مدیربیمه های اشخاص شرکت بیمه البرز، با بیان اینکه حضورشرکت های بیمه ای در وزارتخانه ها درحال حاضر هم وجود دارد، ادامه داد: بعید است که وزارتخانه خالی از کارشناس شرکت بیمه ای باشد به خصوص در بیمه های درمان که به تبع آن، بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه خودرو کارکنان آن وزارتخانه هم انجام می شود که این خود  اهمیت وجود میز خدمات در وزراتخانه هارا نشان می دهد.

جهاندیده، ادامه داد: کارشناسان و شبکه فروش شرکت های بیمه ای که درسازمانهای  بیمه گذار حضور دارند ، می توانند جدا از نیاز روزمره که مرتبط با بیمه های درمان و خودرو کارکنان است از مزایای فروش سایر انواع رشته های بیمه ای هم برخوردار باشند.

وی، اذعان داشت که اگر میز بیمه در وزارتخانه‌ها رسمیت پیدا کند، در این صورت شرکت‌های بیمه در کنارخدمات شایع و روزمره خود،‌ می توانند ضمن توسعه فرهنگ خرید بیمه ، فروش بیمه نامه های خرد همانند بیمه های آتش سوزی، منازل مسکونی یا بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری را که کارکنان وزارتخانه از کاربرد و اهمیت آنها مطلع نیستند ، هم در وزارتخانه جاری  سازند که البته این امر همکاری همه جانبه وزارتخانه با شرکت بیمه گر را نیز می طلبد.

مدیربیمه های اشخاص شرکت بیمه البرز، خاطرنشان کرد که ایجاد میزخدمت با حضورکارشناسان بیمه در محل وزارتخانه ها  می تواند محل رجوعی برای آشنایی کارکنان با انواع رشته های بیمه ای بوده و دغدغه آنها را در مقابل برخی پیچیدگی های بیمه نامه ها نظیر نحوه پرکردن فرم های پیشنهاد بیمه کاهش دهد.

جهاندیده، افزود که وجود میز بیمه در وزارتخانه ها علاوه بر موارد یاد شده می تواند محلی برای فروش بیمه نامه، پاسخگویی و رفع ابهامات بیمه ای برای فعالان اقتصادی مراجعه کننده و سایر بیمه گذاران هر وزارتخانه باشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای