شناسه خبر : 26227

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به معلم رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به معلم رسید

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۱.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۸۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با کاهش ۲.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۲۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد با افزایش ۰.۶۶ درصد به نماد شرکت بیمه ما رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه زندکی باران با افزایش ۰.۲ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۶ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۷ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۹ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای