شناسه خبر : 25638

گمرک پلدشت ازخدمات بیمه آسیا قدردانی کرد

گمرک پلدشت ازخدمات بیمه آسیا قدردانی کرد

رئیس گمرک پلدشت با ارسال تقدیرنامه از خدمات بیمه آسیا تقدیر کرد.

 به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، رئیس گمرک پلدشت با ارسال تقدیرنامه از رئیس و کارشناس بیمه آسیا شعبه ماکو در خصوص رسیدگی بیمه ای مرتبط با بیمه تکمیلی درمانی کارکنان گمرک شهر پلدشت تشکرکرد.
 
بنا بر این گزارش، در لوح تقدیر ارسالی آمده است:" نظر به اینکه از زمان اعقاد قرداد درمان تکمیلی با شرکت بیمه آسیا، خدمات ارائه شده توسط آن شعبه به کارمندان این گمرک در سطح عالی بوده و موجب رضایت کارکنان گمرک پلدشت شده اسا، بدینوسیله از زحمات مدیریت مجترم و پرسنل شرکت بیمه آسیا شعبه ماکو تقدیر و تشکر می نمایم."

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای