شناسه خبر : 25524

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت های بیمه ای دارای رتبه برتر سود خالص هر سهم مشخص شدند

شرکت های بیمه ای دارای رتبه برتر سود خالص هر سهم مشخص شدند

شرکت های بیمه پاسارگاد، اتکایی ایرانیان واتکایی امین، رتبه اول تا سوم بیشترین سود خالص هرسهم سال گذشته صنعت بیمه را از آن خود کرده اند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، در بررسی وضعیت صورت های مالی منتهی به سال 1400، 22 شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس مشخص شدکه بالاترین سود خالص هرسهم ازآن شرکت های بیمه ای پاسارگاد، اتکایی ایرانیان و اتکایی امین به ترتیب با 1019 ،959 و 900 ریال سود خالص هرسهم بوده است.

درمقابل شرکت های بیمه رازی، زندگی باران و تجارت نو کمترین سود خالص هر سهم را در سال 1400 به ثبت رسانده اند.

در این بین،شرکت های بیمه ملت، سینا و میهن تا لحظه انتشار این گزارش، صورتهای مالی حسابرسی شده سال 1400 خود را منتشر نکرده اند.

photo_2022-07-31_10-19-51

ارسال نظر

خدمات بیمه ای