شناسه خبر : 25359

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت های بیمه اتکایی کوچک درد صنعت بیمه را دوا نمی کنند

شرکت های بیمه اتکایی کوچک درد صنعت بیمه را دوا نمی کنند

علی سلطانی، سرپرست بیمه های حمل و نقل شرکت بیمه رازی: به صورت کلی با تاسیس یک شرکت بیمه اتکایی با ظرفیت خیلی بالاتر موافق هستم تا شرکت های بیمه ای کوچک زیرا مشکلی را از صنعت بیمه دوا نمی کنند. ظرفیت شرکت های کوچک، ریسک های حساس را پوشش نمی دهد و حتی ریسک رقابت را بین شرکت ها اضافه می کند. شرکت های جدید اتکایی نمی توانند بازار را مدیریت کنند و بیشتر دنبال کننده هستند و باید از نرخ و شرایط بیمه مرکزی و بیمه ایران پیروی کنند . در دنیا ادغام شرکت های کوچک تر در شرکت های بزرگترروش قابل قبولی است.

حجم ویدیو: 6.08M | مدت زمان ویدیو: 00:02:14
ارسال نظر

خدمات بیمه ای